Neváhajte a kontaktujte nás

 

*Odoslaním tohto formulára, ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných a kontaktných údajov, v rozsahu tohto formulára, za účelom evidencie v systéme, zasielania newsletterov a kontaktovania zo strany Cvičisko

 

Vzpieračský tréning

Vo vzpieraní, ktoré je štatisticky jeden z najmenej rizikových športov vzhľadom na výskyt zranení, poznáme dve disciplíny, a to trh a nadhod. Tieto cviky a ich čiastkové pohyby sú jedny z najlepších a najuniverzálnejších prostriedkov na zlepšenie vašich dynamických silových schopností.

Vzpieračské cvičenia patria medzi najkomplexnejšie a zapájajú sa pri nich takmer všetky svalové skupiny. A čím viac svalových skupín je zapojených, tým je vyšší váš energetický výdaj. Cvičenie výrazne spevnuje svalovo-šlachový aparát, vďaka čomu budete účinne predchádzať rôznym zdravotným rizikám.

Pri primeranom objeme a intenzite cvičenia dochádza k rýchlemu zvýšeniu  celkovej sily. Zároveň sa zlepšuje funkcia hlbokého stabilizačného svalstva, pretože toto cvičenie kladie vysoké nároky na držanie postúry tela.

Vďaka vzpieračskému tréningu rýchlo zhodíte nadbytočné kila, naberiete silu a zvýšite svoju výbušnosť.

pri cvičení zapájate väčšinu svalov, posilňujete svalovo-šlachový aparát

prevencia zranení

výrazné zvýšenie celkovej sily a dynamiky

posilnenie hlbokého stabilizačného svalstva

Tak neváhajte a ozvite sa nám.

Email: info@cvicisko.com

 

Telefón 1: 0915 836 896

Telefón 2: 0907 639 496

 

Adresa:
Cvičisko 1, Tomášikova 26, 821 01, Bratislava
Cvičisko 2, Stromová 54, 831 01 Bratislava

*Odoslaním tohto formulára, ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných a kontaktných údajov, v rozsahu tohto formulára, za účelom evidencie v systéme, zasielania newsletterov a kontaktovania zo strany Cvičisko